Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 23.06.2016 r. - AgioFunds