Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 002 VALUE FIZ z dnia 28.04.2016 r. - AgioFunds