Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI PERPETUM 10 FIZ AN serii 002 - AgioFunds