Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii F FORTUNATO NS FIZ - AgioFunds