Ogłoszenie o zmianie terminu obrad Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZAN - AgioFunds