Ogłoszenie o zmianie terminu obrad Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZAN z 26.01.2023 na 02.02.2023 - AgioFunds