Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 14.06.2016 r. - AgioFunds