Ogłoszenie o zmianie statutu WFH FIZ AN z dnia 22.07.2020 r. - AgioFunds