Ogłoszenie o zmianie statutu WFH FIZ AN z dnia 22.01.2020 r. - AgioFunds