Ogłoszenie o zmianie statutu WFH FIZ AN z dnia 20.09.2019 r. - AgioFunds