Ogłoszenie o zmianie statutu WFH FIZ AN z dnia 1.07.2019 r. - AgioFunds