Ogłoszenie o zmianie statutu WFH FIZ AN z dnia 12.01.2018 r. - AgioFunds