Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 28.03.2017 r. - AgioFunds