Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 20.02.2019 r. - AgioFunds