Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 10.12.2018 r. - AgioFunds