Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 30.08.2021 r. - AgioFunds