Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dn. 17.06.2020 r. - AgioFunds