Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 06.12.2017 r. - AgioFunds