Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 27.10.2021 r. - AgioFunds