Ogłoszenie o zmianie Statutu VALUE FIZ z dnia 30.07.2020 r. - AgioFunds