Ogłoszenie o zmianie Statutu VALUE FIZ z dnia 25.05.2020 r. - AgioFunds