Ogłoszenie o zmianie statutu Value FIZ z dnia 20.12.2022r. - AgioFunds