Ogłoszenie o zmianie Statutu VALUE FIZ z dnia 01.02.2019 r. - AgioFunds