Ogłoszenie o zmianie Statutu TOROX FIZ AN z dnia 15.12.2016 r. - AgioFunds