Ogłoszenie o zmianie Statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 11.01.2017 r. - AgioFunds