Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds