Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 28.05.2019 r. - AgioFunds