Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 11.12.2018 r. - AgioFunds