Ogłoszenie o zmianie Statutu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds