Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 05.09.2019 r. - AgioFunds