Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 29.01.2018 r. - AgioFunds