Ogłoszenie o zmianie statutu TORMUND FIZ AN w likwidacji z dnia 01.03.2017 r. - AgioFunds