Ogłoszenie o zmianie statutu THC Globalnej Innowacji FIZ z dnia 31.12.2021 r. - AgioFunds