Ogłoszenie o zmianie statutu THC Globalnej Innowacji FIZ z dnia 27.07.2021r. - AgioFunds