Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 25.04.2019 r. - AgioFunds