Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 23.12.2020 r. - AgioFunds