Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 21.10.2019 r. - AgioFunds