Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 17.07.2020 r. - AgioFunds