Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 06.12.2019 r. - AgioFunds