Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 29.09.2017 r. - AgioFunds