Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 06.12.2017 r. - AgioFunds