Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 30.01.2018 r. - AgioFunds