Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 26.02.2018 r. - AgioFunds