Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 24.02.2017 r. - AgioFunds