Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 23.03.2018 r. - AgioFunds