Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 22.04.2018 r. - AgioFunds