Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 15.12.2016 r. - AgioFunds