Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 01.02.2018 r. - AgioFunds