Ogłoszenie o zmianie statutu SMART RUNNER FIZ AN z dnia 31.01.2022 - AgioFunds