Ogłoszenie o zmianie Statutu SMART RUNNER FIZ AN z dnia 10.05.2019 r. - AgioFunds